پرش به محتوای اصلی

پاسخ به استعلام مالکیت انشعاب آب

عنوان خدمات پاسخ به استعلام مالکیت انشعاب آب
آدرس وبگاه https://www.nww.ir/pasokhestelam
نام دستگاه اجرایی خدمات پس از واگذاری انشعاب آب و فاضلاب
نام دستگاه مادر شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
نوع خدمت G2G دولت به دولت
مخاطبین سایر
رویداد خدمت تاسیسات شهری
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

این فرآیند برای ارائه خدمت به منظور پاسخ به استعلام سایر دستگاهها بکار می رود.

G2C دولت به مردم