پرش به محتوای اصلی

واگذاری انشعاب آب

عنوان خدمات واگذاری انشعاب آب
آدرس وبگاه https://www.nww.ir/ensheabab
نام دستگاه اجرایی واگذاری انشعاب آب و فاضلاب
نام دستگاه مادر شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
نوع خدمت G2C دولت به مردم
مخاطبین مردم
رویداد خدمت تاسیسات شهری
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

این فرآیند برای ارائه خدمت واگذاری انشعاب آب با رعایت مفاد بند 4-17و 4-23آیین نامه عملیاتی و شرایط عمومی و تعرفه های آب و فاضلاب صورت می پذیرد.

G2B دولت به کسب و کارها