پرش به محتوای اصلی

صدور کارت تردد دستگاه حفاری چاه

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات صدور کارت تردد دستگاه حفاری چاه
آدرس وبگاه https://www.wrm.ir
نام دستگاه اجرایی ارایه خدمات مرتبط با حفر و اجازه برداشت و مصرف منابع آب زیرزمینی
نام دستگاه مادر شرکت مدیریت منابع آب ایران
نوع خدمت G2B دولت به کسب و کارها
مخاطبین
رویداد خدمت
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

به منظور جلوگیری از حفاری‌های غیرمجاز، طبق تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین تکیف چاههای آب فاقد پروانه بهره برداری، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مالک دستگاه‌های حفاری موظف‌اند از شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌ها کارت تردد دریافت و سپس به حمل و نقل و تردد دستگاه‌های حفاری اقدام نمایند. نیروی انتظامی موظف به جلوگیری از حمل و نقل و تردد دستگاه‌های فاقد کارت تردد می‌باشد.