پرش به محتوای اصلی

صدور مجوز فعالیت شرکت حفاری چاه

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات صدور مجوز فعالیت شرکت حفاری چاه
آدرس وبگاه null
نام دستگاه اجرایی ارایه خدمات مرتبط با حفر و اجازه برداشت و مصرف منابع آب زیرزمینی
نام دستگاه مادر شرکت مدیریت منابع آب ایران
نوع خدمت G2B دولت به کسب و کارها
مخاطبین
رویداد خدمت
نحوه شروع خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی