پرش به محتوای اصلی

صدور پروانه المثنی بهره‌برداری از چاه

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات صدور پروانه المثنی بهره‌برداری از چاه
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی ارایه خدمات مرتبط با حفر و اجازه برداشت و مصرف منابع آب زیرزمینی
نام دستگاه مادر شرکت مدیریت منابع آب ایران
نوع خدمت
مخاطبین
رویداد خدمت
نحوه شروع خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی