پرش به محتوای اصلی

تمدید اعتبار پروانه بهره‌برداری از چاه

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات تمدید اعتبار پروانه بهره‌برداری از چاه
آدرس وبگاه https://www.wrm.ir
نام دستگاه اجرایی ارایه خدمات مرتبط با حفر و اجازه برداشت و مصرف منابع آب زیرزمینی
نام دستگاه مادر شرکت مدیریت منابع آب ایران
نوع خدمت G2C دولت به مردم
مخاطبین
رویداد خدمت
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

شرکت‌های آب منطقه‌ای مکلف‌اند بنا به درخواست متقاضی هر سه سال یک‌بار (برای چاه‌های کشاورزی) و سالانه (برای چاه‌های با مصارف غیرکشاورزی)، مشروط به نبود تخلف از مفاد پروانه چاه توسط مالک یا مالکان، نسبت به تمدید پروانه بهره‌برداری چاه‌های آب اقدام نمایند.

G2B دولت به کسب و کارها