پرش به محتوای اصلی

تغییر و اصلاح نام دارندگان پروانه بهره برداری از چاه

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات تغییر و اصلاح نام دارندگان پروانه بهره برداری از چاه
آدرس وبگاه https://www.wrm.ir
نام دستگاه اجرایی ارایه خدمات مرتبط با حفر و اجازه برداشت و مصرف منابع آب زیرزمینی
نام دستگاه مادر شرکت مدیریت منابع آب ایران
نوع خدمت G2G دولت به دولت
مخاطبین
رویداد خدمت کسب و کار, ثبت مالکیت
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

طبق مواد 27 و 28 قانون توزیع عادلانه آب، پروانه مصرف آب مختص به زمین و مواردی است که برای آن صادر شده است و هیچ کس حق انتقال پروانه‌ صادره را به دیگری بدون اجازه وزارت نیرو نخواهد داشت مگر به تبع زمین و با اطلاع وزارت نیرو.

G2B دولت به کسب و کارها