پرش به محتوای اصلی

صدور مجوز بسته بندی آب جهت مصارف شرب از منابع آب زیر زمینی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات صدور مجوز بسته بندی آب جهت مصارف شرب از منابع آب زیر زمینی
آدرس وبگاه https://www.wrm.ir
نام دستگاه اجرایی ارایه خدمات مرتبط با حفر و اجازه برداشت و مصرف منابع آب زیرزمینی
نام دستگاه مادر شرکت مدیریت منابع آب ایران
نوع خدمت G2B دولت به کسب و کارها
مخاطبین
رویداد خدمت کسب و کار
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

آب بسته‌بندی به آبی اطلاق می‌شود که به صورت دربسته پلمب شده در ظروف مخصوص و با کیفیت مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای شرب مردم تهیه می‌شود. بنا به درخواست متقاضی، در صورت تخصیص آب و رعایت مقررات موضوعه، پس از حصول اطمینان از رعایت مسائل بهداشتی و استانداردهای لازم، مجوز بسته‌بندی آب جهت مصارف شرب از سوی شرکت آب منطقه‌ای صادر می‌شود.