پرش به محتوای اصلی

صدور مجوز پمپاژ ثانویه چاه

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات صدور مجوز پمپاژ ثانویه چاه
آدرس وبگاه https://www.wrm.ir
نام دستگاه اجرایی ارایه خدمات مرتبط با حفر و اجازه برداشت و مصرف منابع آب زیرزمینی
نام دستگاه مادر شرکت مدیریت منابع آب ایران
نوع خدمت G2G دولت به دولت
مخاطبین
رویداد خدمت کسب و کار
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

برای انتقال آب به اراضی آبخور مجاز و یا اجرای طرح آبیاری تحت فشار در این اراضی، چنانچه نیاز به پمپاژ مجدد از چاه‌های آب وجود داشته باشد، متقاضیان مکلف می‌باشند در ابتدا نسبت به ارائه طرح و اخذ تائیدیه از وزارت جهاد کشاورزی (برای طرح آبیاری تحت فشار) اقدام و سپس با ارایه موارد به وزارت نیرو برای اخذ مجوز پمپاژ مجدد اقدام نمایند.

G2B دولت به کسب و کارها