پرش به محتوای اصلی

صدور مجوز اصلاح کروکی چاه

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات صدور مجوز اصلاح کروکی چاه
آدرس وبگاه https://www.wrm.ir
نام دستگاه اجرایی ارایه خدمات مرتبط با حفر و اجازه برداشت و مصرف منابع آب زیرزمینی
نام دستگاه مادر شرکت مدیریت منابع آب ایران
نوع خدمت G2G دولت به دولت
مخاطبین
رویداد خدمت
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

طبق ماده 3 آیین‌نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب، کارشناس ضمن بازدید محل و بررسی وضع زمینی که تقاضای حفر چاه در آن شده است و به وسیله مالک یا نماینده معرفی شده از طرف وی ارائه می‌شود، محل مناسبی را حتی‌المقدور با نظر ایشان و با رعایت ملاحظات فنی مشخص و گزارش لازم را توام با کروکی محل را به منظور طرح در کمیسیون زسیدگی به پروانه‌ها به سازمان متبوعه خود تسلیم می‌نماید. کروکی محل طبق فرم شماره 3- ب آیین‌نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب از ضمائم الزامی پروانه حفر چاه می‌باشد، و تغییر آن بنا به درخواست متقاضی مستلزم بررسی مجدد و صرفاً با اخذ مجوز مجاز است.

G2B دولت به کسب و کارها