پرش به محتوای اصلی

صدور مجوز کف‌شکنی چاه

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات صدور مجوز کف‌شکنی چاه
آدرس وبگاه https://www.wrm.ir
نام دستگاه اجرایی ارایه خدمات مرتبط با حفر و اجازه برداشت و مصرف منابع آب زیرزمینی
نام دستگاه مادر شرکت مدیریت منابع آب ایران
نوع خدمت G2G دولت به دولت
مخاطبین
رویداد خدمت
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

طبق ماده 10 آیین‌نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب، کف‌شکنی چاه‌هایی که آبدهی آنها نقصان فاحش یافته یا‌ متروکه و مسلوب‌المنفعه شده‌اند به منظور تأمین آب سابق بنا به درخواست متقاضی، به تشخیص کارشناس و رعایت مسائل فنی، با اخذ پروانه مجاز است.

G2C دولت به مردم