پرش به محتوای اصلی

صدور گواهینامه سلامت پزشكی دریانوردان

عنوان خدمات صدور گواهینامه سلامت پزشكی دریانوردان
آدرس وبگاه https://www.pmo.ir/fa/seafarers/maritimetraining https://sp.pmo.ir
نام دستگاه اجرایی ارائه مجوزهای پزشکی دریانوردان
نام دستگاه مادر سازمان بنادر و دریانوردی
نوع خدمت G2C دولت به مردم
مخاطبین شرکت‌های کشتیرانی, دريانوردان
رویداد خدمت مدارک و گواهینامه
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

صدور گواهینامه سلامت پزشکی