پرش به محتوای اصلی

       استاندارد سازی فضاهای کارگاهی صنایع دستی

عنوان خدمات        استاندارد سازی فضاهای کارگاهی صنایع دستی
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی استاندارد سازی رشته ها و فضاهای کارگاهی صنایع دستی
نام دستگاه مادر وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
نوع خدمت G2C دولت به مردم
مخاطبین فعالین صنایع دستی
رویداد خدمت کسب و کار
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت, تشخیص دستگاه
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

استانداردسازی فضاهای کارگاهی صنایع دستی

G2B دولت به کسب و کارها