پرش به محتوای اصلی

       شناسایی و ساماندهی پایگاه های میراث فرهنگی در سطح ملی

عنوان خدمات        شناسایی و ساماندهی پایگاه های میراث فرهنگی در سطح ملی
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی شناسایی و حفاظت پایگاههای میراث فرهنگی ملی و جهانی
نام دستگاه مادر وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
نوع خدمت G2G دولت به دولت
مخاطبین دستگاه های اجرایی, دانشگاه، موسسه و پژوهشگاه
رویداد خدمت سایر
نحوه شروع خدمت تشخیص دستگاه
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

شناسایی، ایجاد و ساماندهی پایگاه های میراث فرهنگی در سطح ملی (ایجاد، شناسایی و اولویت بندی آثار با ارزش تاریخی-فرهنگی برجسته جهت ایجاد و راه اندازی پایگاه های ملی)