پرش به محتوای اصلی

       حفاظت و مرمت پایگاههای میراث فرهنگی ملی و جهانی

عنوان خدمات        حفاظت و مرمت پایگاههای میراث فرهنگی ملی و جهانی
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی شناسایی و حفاظت پایگاههای میراث فرهنگی ملی و جهانی
نام دستگاه مادر وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
نوع خدمت G2G دولت به دولت
مخاطبین دستگاه هاي اجرايي, دانشگاه، موسسه و پژوهشگاه
رویداد خدمت سایر
نحوه شروع خدمت تشخیص دستگاه
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

حفاظت و مرمت پایگاههای میراث فرهنگی ملی و جهانی )حفاظت، مرمت و ساماندهی فیزیکی آثار جهانی و نظارت بر عرصه و حریم آن ها و نیز حفاظت، مرمت و ساماندهی پایگاه های ملی جهت ایجاد ثبات و بهبود پایدار ابعاد مختلف اثر و آماده سازی برای پیشنهاد ثبت در فهرست موقت میراث جهانی)