پرش به محتوای اصلی

       شناسایی و ساماندهی پایگاه های میراث فرهنگی در سطح جهانی

عنوان خدمات        شناسایی و ساماندهی پایگاه های میراث فرهنگی در سطح جهانی
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی شناسایی و حفاظت پایگاههای میراث فرهنگی ملی و جهانی
نام دستگاه مادر وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
نوع خدمت G2G دولت به دولت
مخاطبین دانشگاه، موسسه و پژوهشگاه, دستگاه هاي اجرايي
رویداد خدمت سایر
نحوه شروع خدمت تشخیص دستگاه
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

راه اندازی و ساماندهی پایگاه های میراث فرهنگی در سطح جهانی (آماده سازی پایگاه های ملی جهت راه اندازی و ایجاد پایگاه های جهانی پس از ثبت اثر در فهرست میراث جهانی و معرفی ارزش های برجسته آن)