پرش به محتوای اصلی

       پاسخ به استعلامات در محدوده عرصه و حریم پایگاه ها ملی و جهانی

عنوان خدمات        پاسخ به استعلامات در محدوده عرصه و حریم پایگاه ها ملی و جهانی
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی پاسخ به استعلامات دستگاه ها در حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری
نام دستگاه مادر وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
نوع خدمت G2G دولت به دولت
مخاطبین دانشگاه، موسسه و پژوهشگاه
رویداد خدمت کسب و کار
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

پاسخ به استعلامات دستگاه ها در محدوده عرصه و حریم پایگاه های ملی و جهانی (بررسی و اولویت بندی استعلامات و تهیه پاسخ مناسب و ارسال استعلام)