پرش به محتوای اصلی

       مرمت اموال منقول فرهنگی،تاریخی (بخش دولتی و خصوصی)

عنوان خدمات        مرمت اموال منقول فرهنگی،تاریخی (بخش دولتی و خصوصی)
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی حفظ ، احیا و نگهداری موزه ها و اشیا تاریخی و فرهنگی
نام دستگاه مادر وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
نوع خدمت G2G دولت به دولت
مخاطبین موزه ها و موزه داران
رویداد خدمت سایر
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

تهیه مواد و ابزار مصرفی کارگاه ها و آزمایشگاههای حفاظت و مرمت اموال منقول فرهنگی- تاریخی