پرش به محتوای اصلی

       نظارت بر اقدامات عمرانی در انواع موزه ها (کاخ موزه ها، سایت موزه ها و اکو موزه ها)

عنوان خدمات        نظارت بر اقدامات عمرانی در انواع موزه ها (کاخ موزه ها، سایت موزه ها و اکو موزه ها)
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی حفظ ، احیا و نگهداری موزه ها و اشیا تاریخی و فرهنگی
نام دستگاه مادر وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
نوع خدمت G2G دولت به دولت
مخاطبین موزه ها و موزه داران
رویداد خدمت آموزش
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

نظارت بر اقدامات عمرانی در موزه ها، کاخ موزه ها، سایت موزه ها و اکو موزه ها