پرش به محتوای اصلی

       مراقبت (حفاظت فیزیكی) از بناها، محوطه ها و بافت های فرهنگی و تاریخی

عنوان خدمات        مراقبت (حفاظت فیزیكی) از بناها، محوطه ها و بافت های فرهنگی و تاریخی
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی حفظ و احیاء بناها، بافت ها و محوطه های تاریخی
نام دستگاه مادر وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
نوع خدمت G2C دولت به مردم
مخاطبین دستگاه هاي اجرايي, دانشگاه، موسسه و پژوهشگاه, پزوهشکران
رویداد خدمت سایر
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت, تشخیص دستگاه
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

مطالعه و تهیه طرح های حفاظت، ساماندهی، مرمت
- حفاظت فیزیکی، ایجاد بسترهای مناسب با هدف بهره برداری

G2G دولت به دولت