پرش به محتوای اصلی

       حفاظت، مرمت و احیاء بناها، بافت ها و محوطه های تاریخی

عنوان خدمات        حفاظت، مرمت و احیاء بناها، بافت ها و محوطه های تاریخی
آدرس وبگاه https://memoria.mcth.ir
نام دستگاه اجرایی حفظ و احیاء بناها، بافت ها و محوطه های تاریخی
نام دستگاه مادر وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
نوع خدمت G2G دولت به دولت
مخاطبین دولت
رویداد خدمت سایر
نحوه شروع خدمت تشخیص دستگاه
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

حفاظت، مرمت و احیاء بناها، بافت ها و محوطه هاي تاريخي