پرش به محتوای اصلی

اعطای تسهیلات و یارانه برای حفاظت و مرمت پایگاه ها ملی و جهانی

عنوان خدمات اعطای تسهیلات و یارانه برای حفاظت و مرمت پایگاه ها ملی و جهانی
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی اعطای تسهیلات میراث فرهنگی ، صنایع دستی وگردشگری به متقاضیان
نام دستگاه مادر وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
نوع خدمت G2G دولت به دولت
مخاطبین پزوهشکران, مردم
رویداد خدمت سایر
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

اعطای تسهیلات و یارانه برای حفاظت و مرمت پایگاه های ملی و جهانی