پرش به محتوای اصلی

خرید اموال منقول فرهنگی تاریخی مجاز در درست مردم

عنوان خدمات خرید اموال منقول فرهنگی تاریخی مجاز در درست مردم
آدرس وبگاه https://jaam.mcth.ir
نام دستگاه اجرایی نظارت و کنترل ورود اموال فرهنگی تاریخی
نام دستگاه مادر وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
نوع خدمت G2G دولت به دولت
مخاطبین مردم
رویداد خدمت کسب و کار
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

خرید اموال منقول فرهنگی تاریخی مجاز در درست مردم

G2B دولت به کسب و کارها