پرش به محتوای اصلی

فروش بلیط اماكن فرهنگی - تاریخی

عنوان خدمات فروش بلیط اماكن فرهنگی - تاریخی
آدرس وبگاه https://bilit.tafrihati.com
نام دستگاه اجرایی نمایش آثار تاریخی و فرهنگی
نام دستگاه مادر وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
نوع خدمت G2C دولت به مردم
مخاطبین کل جامعه
رویداد خدمت کسب و کار, سایر
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت, تشخیص دستگاه
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

فروش بلیت الکترونیکی ابنیه تاریخی، فرهنگی کشور متعلق به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی / منظور از خدمت آماده سازی شرایطی برای فروش بر روی بستر آماده شده است که شرکتها و نهادهای مرتبط پس از مراجعه و درخواست رسمی از مرکز فن آوری اطلاعات و شرکت مادر تخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی بستر فروش در اختیار آنها قرار می گیرد. در واقع نوعی قرار داد برای در اختیار گذاشتن API به شرکتها طبق ضوایط خاص منعقد می گردد.

G2B دولت به کسب و کارها