پرش به محتوای اصلی

ثبت میراث فرهنگی نا ملموس در فهرست آثار ملی و پاسداری و احیا آن

عنوان خدمات ثبت میراث فرهنگی نا ملموس در فهرست آثار ملی و پاسداری و احیا آن
آدرس وبگاه http://reg.mcth.ir/Home/Login
نام دستگاه اجرایی ثبت میراث طبیعی، فرهنگی ناملموس و آثار منقول و غیر منقول تاریخی در فهرست آثار ملی و بین المللی
نام دستگاه مادر وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
نوع خدمت G2C دولت به مردم
مخاطبین کل جامعه
رویداد خدمت ثبت مالکیت
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

ثبت میراث فرهنگی نا ملموس در فهرست آثار ملی و پاسداری و احیا آن

G2B دولت به کسب و کارها