پرش به محتوای اصلی

تعیین و آزاد سازی حریم آثار ملی غیر منقول

عنوان خدمات تعیین و آزاد سازی حریم آثار ملی غیر منقول
آدرس وبگاه https://reg.mcth.ir/home/login
نام دستگاه اجرایی ثبت میراث طبیعی، فرهنگی ناملموس و آثار منقول و غیر منقول تاریخی در فهرست آثار ملی و بین المللی
نام دستگاه مادر وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
نوع خدمت G2C دولت به مردم
مخاطبین کل جامعه
رویداد خدمت ثبت مالکیت
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

تعیین و آزاد سازی حریم آثار ملی غیر منقول

G2B دولت به کسب و کارها