پرش به محتوای اصلی

ثبت آثار غیر منقول تاریخی - فرهنگی در فهرست آثار ملی

عنوان خدمات ثبت آثار غیر منقول تاریخی - فرهنگی در فهرست آثار ملی
آدرس وبگاه http://reg.mcth.ir/Home/Login
نام دستگاه اجرایی ثبت میراث طبیعی، فرهنگی ناملموس و آثار منقول و غیر منقول تاریخی در فهرست آثار ملی و بین المللی
نام دستگاه مادر وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
نوع خدمت G2C دولت به مردم
مخاطبین کل جامعه
رویداد خدمت ثبت مالکیت
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

ثبت آثار تاریخی فرهنگی غیر منقول ارزشمند کشور در فهرست آثار ملی کشور

G2G دولت به دولت