پرش به محتوای اصلی

صدور گواهی ثبت آثار موسیقی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات صدور گواهی ثبت آثار موسیقی
آدرس وبگاه http://album.farhang.gov.ir/albumlic/home.seam
نام دستگاه اجرایی صدور گواهی ثبت آثار موسیقی
نام دستگاه مادر سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
نوع خدمت G2C دولت به مردم
مخاطبین دستگاه های عمومی, مردم
رویداد خدمت ثبت مالکیت
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت, رخداد رویدادی مشخص
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

اختصاص شماره واسپاری به آلبوم موسیقی از طریق سامانه صدور مجوز وزارت ارشاد.

G2B دولت به کسب و کارها