پرش به محتوای اصلی

ارائه خدمات جستجوی منابع اسناد و کتابخانه ملی

عنوان خدمات ارائه خدمات جستجوی منابع اسناد و کتابخانه ملی
آدرس وبگاه http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/bibliographicAdvancedSearch.do?command=NEW_SEARCH&classType=0&pageStatus=1
نام دستگاه اجرایی ارائه خدمات جستجوی منابع اسناد و کتابخانه ملی
نام دستگاه مادر سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
نوع خدمت G2C دولت به مردم
مخاطبین مردم
رویداد خدمت آموزش
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

در وبسایت کتابخانه ملی ایران امکان جستجو در سه پایگاه فراهم شده است. مورد اول جستجو در پایگاه اطلاعات کتابشناختی رسا است. این جستجو از طریق پایگاه اطلاعاتی نرم افزار رسا انجام می‌شود و مراجعه کنندگان از طریق وبسایت opac.nlai.ir می توانند اطلاعات خود را در مورد منابع موجود در کتابخانه ملی بیابند.
مورد دوم جستجو در پایگاه اطلاعاتی منابع دیجیتال سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران است. این جستجو در پایگاه dl.nlai.ir انجام می‌شود. در این پایگاه همه منابعی که به صورت دیجیتال وجود دارند و سرویس دهی می‌شوند جمع آوری شده است.
مورد سوم جستجو در پایگاه مستندات است که این مورد هم از طریق نرم افزار رسا و در پلتفرم opac.nlai.ir انجام می شود.

G2C دولت به مردم