پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات مدیریت و راهبری راه‌اندازی نهادها و مراکز توسعه محله
آدرس وبگاه www.udrc.ir
نام دستگاه اجرایی شركت بازآفريني شهري ايران
نام دستگاه مادر وزارت راه و شهرسازی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین نهادهای محلی و مردم
مدارک لازم محدوده های ناکارآمد مصوب ستاد بازآفرینی
قوانین و مقررات بالادستی
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت

مدیریت و راهبری راه‌اندازی نهادها و مراکز توسعه محله در محدوده ها و محلات هدف