پرش به محتوای اصلی

ارائه مشاوره تخصصی در خصوص مرمت و حفاظت منابع کتابخانه‌ای و آرشیوی

عنوان خدمات ارائه مشاوره تخصصی در خصوص مرمت و حفاظت منابع کتابخانه‌ای و آرشیوی
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی مشاوره تخصصی در خصوص مرمت و حفاظت منابع کتابخانه‌ای و آرشیوی
نام دستگاه مادر سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
نوع خدمت G2C دولت به مردم
مخاطبین مردم, دستگاه های عمومی
رویداد خدمت سایر
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

در پایش محیطی منابع آرشیوی و کتابخانه‌ای به بررسی پارامترهای محیطی شامل دما، رطوبت نسبی، نور، میدان مغناطیسی و مقایسه با استانداردهای محیطی مخازن پرداخته می‌شود؛ همچنین در این مشاوره میزان آلودگی‌های محیطی و منابع سنجش می‌گردد. وضعیت داخلی ساختمان مراکز متقاضی از نظر تاسیسات و تجهیزات بررسی و گزارشی جامعی جهت بهینه‌سازی فضا و منابع به مراکز متقاضی پیشنهاد می‌گردد.
علاوه بر این، اداره کل مرمت و حفاظت ، میزان تخریب منابع آرشیوی و کتابخانه‌ای و هزینه‌های مرمت را، در محل و یا اداره کل مرمت و حفاظت برآورد هزینه نموده و در صورت توافق با مرکز متقاضی جهت انجام مرمت اقدامات مقتضی را به عمل خواهد آورد.

G2G دولت به دولت