پرش به محتوای اصلی

مرمت منابع آرشیوی و کتابخانه ای

عنوان خدمات مرمت منابع آرشیوی و کتابخانه ای
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی مرمت منابع آرشیوی و کتابخانه ای
نام دستگاه مادر سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
نوع خدمت G2C دولت به مردم
مخاطبین مردم
رویداد خدمت سایر
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت, تشخیص دستگاه
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

فرایند مرمت منابع آرشیوی و کتابخانه ای شامل مراحل زیر می باشد:
• تهیه شناسنامه مرمتی
• نمونه برداری بیولوژیکی منابع آرشیوی و کتابخانه‌ای؛
• در صورت وجود آلودگی، ضدعفونی منابع آرشیوی و کتابخانه‌ای؛
• آسیب زدایی شامل باز کردن الحاقات اضافی، لکه‌زدایی و اسیدزدایی در صورت نیاز؛
• مرمت منابع آرشیوی و کتابخانه‌ای
• مرمت جلد نسخ خطی در صورت لزوم
• در صورت سفارش متقاضیان و با توجه به ارزش اثر، برای حفاظت بیشتر از اثر مرمت شده، جعبه حفاظتی و تکیه گاه مناسب برای آن ساخته می‌شود.

G2G دولت به دولت