پرش به محتوای اصلی

انتشار روزنامه، كتاب، هفته‌نامه، ماهنامه، فصل‌نامه، سالنامه در گسترة بومی، شهری، استانی، منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی

عنوان خدمات انتشار روزنامه، كتاب، هفته‌نامه، ماهنامه، فصل‌نامه، سالنامه در گسترة بومی، شهری، استانی، منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی خبرگزاری و اطلاع رسانی
نام دستگاه مادر جهاد دانشگاهی
نوع خدمت G2G دولت به دولت
مخاطبین
رویداد خدمت
نحوه شروع خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی