پرش به محتوای اصلی

تأسیس پایگاههای اطلاع‌رسانی مرتبط با خبرگزاری و هم‌راستا با اهداف خبرگزاری

عنوان خدمات تأسیس پایگاههای اطلاع‌رسانی مرتبط با خبرگزاری و هم‌راستا با اهداف خبرگزاری
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی خبرگزاری و اطلاع رسانی
نام دستگاه مادر جهاد دانشگاهی
نوع خدمت G2G دولت به دولت
مخاطبین
رویداد خدمت
نحوه شروع خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی