پرش به محتوای اصلی

همكاری‌ و مشاركت‌ با سازمانها و نهادهای‌ انتشاراتـی‌ دولتی‌ و غیردولتی‌ براساس‌ ضوابط

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات همكاری‌ و مشاركت‌ با سازمانها و نهادهای‌ انتشاراتـی‌ دولتی‌ و غیردولتی‌ براساس‌ ضوابط
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی توسعه برنامه های ترویج فرهنگ کتاب و کتاب خوانی
نام دستگاه مادر جهاد دانشگاهی
نوع خدمت G2G دولت به دولت
مخاطبین
رویداد خدمت
نحوه شروع خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی