پرش به محتوای اصلی

تشكیل‌ صندوق‌ تعاون‌ با مشاركت‌ واحدها

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات تشكیل‌ صندوق‌ تعاون‌ با مشاركت‌ واحدها
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی توسعه برنامه های ترویج فرهنگ کتاب و کتاب خوانی
نام دستگاه مادر جهاد دانشگاهی
نوع خدمت G2G دولت به دولت
مخاطبین
رویداد خدمت
نحوه شروع خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی