پرش به محتوای اصلی

ایجاد شبكه‌ پخش‌ و توزیع‌ كتاب‌ به‌ صورت‌ متمركز با همكاری‌ شعب‌ سازمان‌

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات ایجاد شبكه‌ پخش‌ و توزیع‌ كتاب‌ به‌ صورت‌ متمركز با همكاری‌ شعب‌ سازمان‌
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی توسعه برنامه های ترویج فرهنگ کتاب و کتاب خوانی
نام دستگاه مادر جهاد دانشگاهی
نوع خدمت G2G دولت به دولت
مخاطبین
رویداد خدمت
نحوه شروع خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی