پرش به محتوای اصلی

تشكیل‌ گروههای‌ تخصصی‌ به‌ منظور بررسی‌ و اعلام‌ نظر درباره‌ ابعاد علمی‌ و اقتصادی‌ كتب‌آماده‌ انتشار

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات تشكیل‌ گروههای‌ تخصصی‌ به‌ منظور بررسی‌ و اعلام‌ نظر درباره‌ ابعاد علمی‌ و اقتصادی‌ كتب‌آماده‌ انتشار
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی توسعه برنامه های ترویج فرهنگ کتاب و کتاب خوانی
نام دستگاه مادر جهاد دانشگاهی
نوع خدمت G2G دولت به دولت
مخاطبین
رویداد خدمت
نحوه شروع خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی