پرش به محتوای اصلی

بـرگزاری‌ نمایشگاههای‌ كتاب‌ و اطلاع‌رسانی‌ به‌ صورت‌ سراسری‌، استانی‌ و دانشگاهی‌

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات بـرگزاری‌ نمایشگاههای‌ كتاب‌ و اطلاع‌رسانی‌ به‌ صورت‌ سراسری‌، استانی‌ و دانشگاهی‌
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی توسعه برنامه های ترویج فرهنگ کتاب و کتاب خوانی
نام دستگاه مادر جهاد دانشگاهی
نوع خدمت G2G دولت به دولت
مخاطبین
رویداد خدمت
نحوه شروع خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی