پرش به محتوای اصلی

چاپ‌ و انتشار كتب‌ و نشریات‌ علمی‌، فرهنگی‌، تخصصی‌ از طریق‌ شعب‌ سازمان‌

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات چاپ‌ و انتشار كتب‌ و نشریات‌ علمی‌، فرهنگی‌، تخصصی‌ از طریق‌ شعب‌ سازمان‌
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی توسعه برنامه های ترویج فرهنگ کتاب و کتاب خوانی
نام دستگاه مادر جهاد دانشگاهی
نوع خدمت G2G دولت به دولت
مخاطبین
رویداد خدمت
نحوه شروع خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی