پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات انجام تشریفات گمرکی واردات کالا
آدرس وبگاه http://epl.irica.ir
نام دستگاه اجرایی گمرک جمهوری اسلامی ایران
نام دستگاه مادر وزارت امور اقتصادی و دارایی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین وارد کنندگان
مدارک لازم اظهارنامه - پیش فاکتور – فاکتور – قبض انبار – بارنامه - ترخیصیه
قوانین و مقررات بالادستی قانون مقررات صادرات و واردات – قانون امور گمرکی و آئین نامه اجرائی آن – قانون بودجه سال 94
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی(اینترنتی(مانند وبگاه دستگاه)) غیر الکترونیکی (جهت احراز اصالت فرد ) - (جهت احراز اصالت مدرک)

رویه گمرکی است که براساس آن کالاهای وارده برای استفاده در داخل قلمرو گمرکی با پرداخت حقوق ورودی و هزینه‌های انجام خدمات و با انجام کلیه تشریفات، ترخیص میشود.این خدمت مربوط به انجام فرآیند واردات کالا به داخل کشور می باشد بدین طریق که ابتدا صاحب کالا اظهارنامه مربوطه به همراه اسکن اسناد را از طریق سامانه جامع امور گمرکی به نشانی www.epl.irica.ir برای گمرک ارسال می نماید سپس گمرک با استفاده از مدیریت ریسک اقدام به بررسی اسناد و کالانموده سپس با اخذ مجوزهای مقرراتی و قانونی ، پرداخت حقوق ورودی و عوارض متعلقه و صدور پروانه گمرکی ، دستور اجازه بارگیری و در نهایت خروج کالا از گمرک را صادر می نماید.

1-دریافت اظهارنامه وارداتی به همراه اسکن اسناد مربوطه از طریق سامانه جامع امور گمرکی
2- تخصیص شماره ثبت یا سریال
3- تعیین باجه کارشناسی
4- بررسی و ارزیابی بر اساس مدیریت ریسک و اخذ مجوزهای قانونی و مقرراتی مورد نیاز
5- پرداخت حقوق ورودی و عوارض متعلقه
6- صدور پروانه گمرکی
7- خروج کالا از گمرک