پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات انجام تشریفات گمرکی صادرات کالا
آدرس وبگاه http://epl.irica.ir
نام دستگاه اجرایی گمرک جمهوری اسلامی ایران
نام دستگاه مادر وزارت امور اقتصادی و دارایی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین صادر کنندگان
مدارک لازم اظهارنامه – قبض انبار – فاکتور – فهرست عدل بندی
قوانین و مقررات بالادستی قانون مقررات صادرات و واردات – قانون امور گمرکی و آئین نامه اجرائی آن
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی(اینترنتی) غیر الکترونیکی (جهت احراز اصالت فرد ) - (جهت احراز اصالت مدرک)

رویه گمرکی است که براساس آن کالای داخلی به منظور فروش یا مصرف از کشور خارج میشود.این خدمت مربوط به انجام فرآیند صادرات کالا به خارج از کشور می باشد بدین طریق که ابتدا صاحب کالا اظهارنامه مربوطه به همراه اسکن اسناد را از طریق سامانه جامع امور گمرکی به نشانی www.epl.irica.ir برای گمرک ارسال می نماید سپس گمرک با استفاده از مدیریت ریسک اقدام به بررسی اسناد و کالا نموده و پس از اخذ مجوزهای لازم (درصورت نیاز) ،پرداخت عوارض متعلقه وصدور پروانه گمرکی جهت خروج کالا از کشور به گمرک مرز خروجی و کشور مقصد ارسال می گردد.

1- دریافت اظهارنامه صادراتی به همراه اسکن اسناد مربوطه از طریق سامانه جامع امور گمرکی
2- تخصیص شماره ثبت یا سریال
3- تعیین باجه کارشناسی
4- بررسی و ارزیابی بر اساس مدیریت ریسک و اخذ مجوزهای لازم (در صورت نیاز)
5- پرداخت عوارض متعلقه
6- صدور پروانه گمرکی
7- خروج کالا از گمرک به مقصد گمرک مرز خروج و کشور مقصد
8- اعلام خروج کالا از مرز به گمرک مبدأ