پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات تسهیلات بانکی براساس آخرین خدمات معرفی شده بانک مرکزی ج.ا.ا به صورت ریالی و ارزی
آدرس وبگاه http://dpli.ir/FTBXXb
نام دستگاه اجرایی پست بانک ایران
نام دستگاه مادر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین عموم مردم
مدارک لازم هویتی ، صورتهای مالی و اموال و دارائیهای قابل شناسائی مشتری
قوانین و مقررات بالادستی بانک مرکزی ج.ا.ا.
هزینه خدمت متغیر تماس با دستگاه ارائه دهنده خدمت
شماره حساب (های) بانکی متغیر
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی - اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)الکترونیکی - تلفن همراه (برنامه کاربردی) الکترونیکی - پیام کوتاهغیر الکترونیکی

صدور انواع ضمانتنامه برای اشخاص حقیقی و حقوقی ( شرکت در مناقصه و مزایده ، استرداد حسن انجام کار ، حسن انجام کار، کسور وجه الضمان ، استرداد پیش پرداخت ، پیش پرداخت ، گمرکی ترخیص کالا ، گمرکی ترخیص اتومبیل ، حسن اجرای تعهدات-

1-صدور انواع ضمانتنامه ریالی 2-گشایش اعتباراسنادی ارزی 3-تخصیص خطوط اعتباری تسهیلات کوتاه مدت ارزی ( ریفاینانس ) 4-قبول و وصول چک ارزی 5-افتتاح حسابهای ارزی ( پس انداز و جاری) 6-وصول بروات اسنادی ارزی 7-دریافت و ارسال حواله های ارزی از طریق بانکهای داخل و خارج