پرش به محتوای اصلی

حمایت های متمرکز فرهنگی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات حمایت های متمرکز فرهنگی
آدرس وبگاه https://tohfeh.farhang.gov.ir/
نام دستگاه اجرایی حمایت های متمرکز فرهنگی
نام دستگاه مادر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نوع خدمت G2C دولت به مردم
مخاطبین
رویداد خدمت
نحوه شروع خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

G2B دولت به کسب و کارها