پرش به محتوای اصلی

صدور مجوز سایر تکنولوژیهای نوین

عنوان خدمات صدور مجوز سایر تکنولوژیهای نوین
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی صدور مجوز فعالیتهای فرهنگی دیجیتال
نام دستگاه مادر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نوع خدمت G2G دولت به دولت
مخاطبین
رویداد خدمت
نحوه شروع خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی