پرش به محتوای اصلی

صدور مجوز تلویزیونهای هوشمند

عنوان خدمات صدور مجوز تلویزیونهای هوشمند
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی صدور مجوز فعالیتهای فرهنگی دیجیتال
نام دستگاه مادر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نوع خدمت G2G دولت به دولت
مخاطبین
رویداد خدمت
نحوه شروع خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی