پرش به محتوای اصلی

صدور مجوز نرم افزار فرهنگی موبایل

عنوان خدمات صدور مجوز نرم افزار فرهنگی موبایل
آدرس وبگاه https://samandehi.ir/Pages/HomePage.aspx
نام دستگاه اجرایی صدور مجوز فعالیتهای فرهنگی دیجیتال
نام دستگاه مادر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نوع خدمت G2C دولت به مردم
مخاطبین
رویداد خدمت
نحوه شروع خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

G2B دولت به کسب و کارها