پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات صدور پروانه زناشویی بانوان ایرانی با مردان خارجی
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی وزارت کشور
نام دستگاه مادر وزارت کشور
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین اتباع خارجی
مدارک لازم تصویر شناسنامه و کارت ملی زوجه-تصویر مدرک اقامتی(گذرنامه زوج)-رضایت پدر زوجه(در صورت دوشیزه بودن)- سند مسلمان شدن مرد خارجی (در صورت غیر مسلمان بودن)-طبق ماده 2 آئین نامه اجرای مصوب 1345/7/6گواهی بلامانع بودن ازدواج با زن ایرانی و به رسمیت شناختن ازدواج در کشور متبوع خود(در صورتیکه تهیه گواهینامه مذکور برای متقاضی امکان پذیر نباشد وزارت کشور میتواند بدون دریافت مدرک فوق در صورت رضایت زن پروانه زناشویی را صادر نماید)- همچنین طبق ماده 3 آئین نامه اجرای مصوب 1345/7/6 وزارت کشور در صورت تقاضای زن علاوه بر مدارک مذکور می تواند مدارک ذیل را از مرد بیگانه مطالبه کند:گواهی تجرد مرد که به تائید دولت متبوع وی رسیده باشد-گواهی نداشتن پیشینه و محکومیت کیفری مرد –گواهی وجود استطاعت و مکنت زوج
قوانین و مقررات بالادستی ماده 106 ق .مدنی و آئین نامه اجرائی آن مورخ 1345/7/6 و 1349/9/20
هزینه خدمت رایگان
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیرالکترونیکی(جهت احراز اصالت فرد)-(سایر: نیاز به وجود سامانه مربوطه)

این خدمت با دریافت نامه مربوطه از استانداری ها یا سفارتخانه ها آغاز گردیده و مدارک مرتبط ، مورد بررسی قرار می گیرد. درصورت رعایت ضوابط و مقررات و وجود شرایط لازم، مکاتبات موردنیاز با ثبت احوال جهت پروانه صورت می پذیرد.

1. ارائه تقاضای ثبت ازدواج
2. دریافت نامه پروانه زناشویی صادر شده توسط استانداری ها و یا سفارتخانه ها
3. بررسی مدارک و تطابق با آئین نامه ها و بخشنامه ها
4. صدور پروانه زناشویی در صورت تائید
5. ارسال یک نسخه از پروانه زناشویی به وزارت کشور و سایر دستگاه های مرتبط