پرش به محتوای اصلی

صدور پروانة فعالیت سالن نمایش فیلم

عنوان خدمات صدور پروانة فعالیت سالن نمایش فیلم
آدرس وبگاه http://sso.farhang.gov.ir/ http://mojavezcinema.ir/
نام دستگاه اجرایی صدور پروانه افتتاح و بهره برداری از سالن سینما
نام دستگاه مادر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نوع خدمت G2C دولت به مردم
مخاطبین مردم
رویداد خدمت کسب و کار
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

شرايط خاص براي صدور مجوز ندارد.
مدارك لازم براي صدور مجوز:
1. درخواست كتبي مالك
2. تصوير سند مالكيت
3. پايان كار شهرداري

G2B دولت به کسب و کارها