پرش به محتوای اصلی
آمار بازدید آمار بازدید
آمار بازدید
افراد آنلاین:
بازدید امروز:
بازدید تاکنون:
1401/05/27 شمسی

صدور موافقت اصولی جهت احداث مجتمع سینمایی

شرايط خاص براي صدور مجوز ندارد.
مدارك لازم براي صدور مجوز:
1. درخواست كتبي متقاضي
2. تصوير سند زمين مورد نظر - در صورت داشتن ملك-
3. كروكي و نقشه مقياس 1.2000 زمين مذكور ممهور به مهر شهرداري منطقه
4. تصوير از همه صفحات شناسنامه متقاضي و كارت ملي
5. فرم تكميل شده پرسشنامه كه در اختيار متقاضي قرار مي گيرد
6. طرح توجيهي ساخت سينما

G2B دولت به کسب و کارها